Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.

Gmina Kosakowo - warto tu być

Aktualności

Wiadomości ze szkół w gminie Kosakowo.

Wiadomości ze szkół w gminie Kosakowo.

SUKCESY UCZNIÓW Z GIMNAZJUM W KOSAKOWIE Uczniowie z gimnazjum w Kosakowie mogą poszczycić się w ostatnim czasie wieloma sukcesami. KRYSTIAN DENC– uczeń klasy III B ZOSTAŁ FINALISTĄ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KURATORYJNEGO Z J.POLSKIEGO. Z kolei KAMIL ROMANOWSKI oraz ALEKSANDER WONS wzięli […]

Czytaj dalej
Wybory sołtysów- 12 kwietnia 2015 r.

Wybory sołtysów- 12 kwietnia 2015 r.

Wybory sołtysów – 12 kwietnia 2015r. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, wybieranym w głosowaniu tajnym przez stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze Wybory zarządza Wójt, a przeprowadzają Sołeckie Komisje Wyborcze powołane przez Wójta. Lokale wyborcze czynne będą w każdej […]

Czytaj dalej
Dofinansowanie unijne – bezpłatne konsultacje

Dofinansowanie unijne – bezpłatne konsultacje

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędą się: KOSAKOWO – Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 […]

Czytaj dalej
MISTRZOWIE Z POGÓRZA U WÓJTA

MISTRZOWIE Z POGÓRZA U WÓJTA

Zwycięska drużyna Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu spotkała się w środę z Wójtem Gminy Kosakowo – Jerzym Włudzikiem. Podczas spotkania uczniowie wraz ze swoimi trenerami oraz Dyrektorem Szkoły opowiadali o przeżyciach związanych z udziałem w ogólnopolskich eliminacjach Odysei […]

Czytaj dalej
Godzina dla morświna

Godzina dla morświna

Godzina dla morświna 28 marca o go­dzi­nie 20.30 w ge­ście tro­ski o śro­do­wi­sko, zga­sły świa­tła w naj­waż­niej­szych bu­dyn­kach i w mia­stach na całym świe­cie.  Wszyst­ko w ra­mach Go­dzi­ny dla Ziemi WWF – je­dy­nej w swoim ro­dza­ju glo­bal­nej ini­cja­ty­wy eko­lo­gicz­nej, która […]

Czytaj dalej

Projekty i inwestycje

Szkoła w Pogórzu

W trakcie realizacji
W wyniku konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu Sąd Konkursowy w składzie: Zastępcy Wójta Marcina Majka, Kierownika Ref. Oświaty Jolanty Mojsiejuk...

Nowe schody na klif

Zakończone
Schody prowadzące z plaży na klif w Mechelinkach zostały w tym roku w pełni zmodernizowane (poprzednie zostały całkowicie rozebrane, a w ich miejscu powstały nowe, wykonane z tworzywa sztucznego - deski pomostowej...

Połączenie drogowe z Suchego Dworu do Dębogórza

W trakcie realizacji
Gmina Kosakowo rozpoczęła prace nad następną ważną inwestycją drogową (po ul. Derdowskiego). Ruszyły prace projektowe dla drogi z Suchego Dworu do Dębogórza w ciągu ul. Chmielnej i Paska...

Gmina przystępuje do budowy ulicy Derdowskiego

W trakcie realizacji
W dniu 3 lipca 2015 została zawarta umowa z firmą PIN KONCEPT Sp. z o.o. w Gdańsku na opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania robót budowlanych budowy ulicy Derdowskiego...

Przebudowa nawierzchni ulicy Pomorskiej w Dębogórzu

Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w miejscowości Dębogórze.
Podstawowy zakres robót obejmujmował:
– frezowanie istniejącej nawierzchni
– rozbiórka elementów dróg i chodników...

Kompleks Gimnazjum z halą sportową i pływalnią

Zakończone
1 września 2014r. odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie nowo wybudowanego obiektu dydaktycznego. Ponad dwustu gimnazjalistów rozpoczęło naukę w nowoczesnym, spełniającym wysokie standardy kompleksie dydaktyczno- sportowym.
Promenada Rewa

Rozbudowa Promenady w Rewie

Zakończone
Inwestycja Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie to projekt o wartości ponad 1,5 miliona złotych dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W centrum miejscowości, wzdłuż ulicy Morskiej powstał trakt spacerowy oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej.
Aleja ludzi morza

Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Zakończone
W oparciu o środki unijne zagospodarowana zostanie prawa część ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach. Powstanie nowa utwardzona nawierzchnia, elementy małej...
Przystan rybacka Mechelinki

Przystań Rybacka w Mechelinkach

Zakończone
Nową inwestycją, która zmieniła obraz Mechelinek jest Przystań Rybacka z pomostem. Tworzy ją osiem budynków, wśród nich warsztatowo – socjalny, sprzedaży bezpośredniej, pięć boksów dla rybaków oraz wędzarnie...