Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.

Gmina Kosakowo - warto tu być

Aktualności

Zmiana stawki opłaty za odpady zmieszane

Zmiana stawki opłaty za odpady zmieszane

Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7,20 zł/1m3 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny. W przypadku segregacji odpadów nadal obowiązuje ta sama stawka […]

Czytaj dalej
Informacje dot. Gospodarki Odpadami w roku 2016

Informacje dot. Gospodarki Odpadami w roku 2016

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest odpowiedzialna Pucka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Pucku ul. Zamkowa 6, Tel: 58 673-04-00 lub 58 673-04-20. Wskazana firma będzie działała na terenie Gminy Kosakowo do końca 2016 r. DEKLARACJA Informujemy, iż zgodnie z § […]

Czytaj dalej
Wieczór Żeglarski

Wieczór Żeglarski

Na inauguracyjny Kosakowski Wieczór Żeglarski 12 stycznia br. przycumował do Domu Kultury w Pierwoszynie Zygmunt Choreń, konstruktor największych statków żaglowych na świecie (m.in. SV Royal Clipper, Fryderyka Chopina, STS Daru Młodzieży), kapitan jachtowy, członek załogi Otago w pierwszych wokółziemskich regatach […]

Czytaj dalej
Krótkie podsumowanie ostatniego turnieju

Krótkie podsumowanie ostatniego turnieju

Drugie miejsce w Turnieju zawodników z Lidera Dębogórze W niedzielę 10.01.2016 drużyna UKS Lider Dębogórze rocznik 2004-2005, wzięła udział w mocno obsadzonym turnieju im. Andrzeja Salacha w turnieju tym, w większości  wzięli udział zawodnicy z 2003 rocznika.Nasi zawodnicy w fazie grupowej zajęli […]

Czytaj dalej
Zawiadomienie

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397 ze zm.), Wójt Gminy Kosakowo informuje, […]

Czytaj dalej
Konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej

Konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej

Zachęcamy wszystkich do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Kaszubskiej, który odbędzie się w czwartek 28 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w kosakowskiej Checzy. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli. […]

Czytaj dalej

Projekty i inwestycje

Szkoła w Pogórzu

W trakcie realizacji
W wyniku konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu Sąd Konkursowy w składzie: Zastępcy Wójta Marcina Majka, Kierownika Ref. Oświaty Jolanty Mojsiejuk...

Nowe schody na klif

Zakończone
Schody prowadzące z plaży na klif w Mechelinkach zostały w tym roku w pełni zmodernizowane (poprzednie zostały całkowicie rozebrane, a w ich miejscu powstały nowe, wykonane z tworzywa sztucznego - deski pomostowej...

Połączenie drogowe z Suchego Dworu do Dębogórza

W trakcie realizacji
Gmina Kosakowo rozpoczęła prace nad następną ważną inwestycją drogową (po ul. Derdowskiego). Ruszyły prace projektowe dla drogi z Suchego Dworu do Dębogórza w ciągu ul. Chmielnej i Paska...

Gmina przystępuje do budowy ulicy Derdowskiego

W trakcie realizacji
W dniu 3 lipca 2015 została zawarta umowa z firmą PIN KONCEPT Sp. z o.o. w Gdańsku na opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania robót budowlanych budowy ulicy Derdowskiego...

Przebudowa nawierzchni ulicy Pomorskiej w Dębogórzu

Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w miejscowości Dębogórze.
Podstawowy zakres robót obejmujmował:
– frezowanie istniejącej nawierzchni
– rozbiórka elementów dróg i chodników...

Kompleks Gimnazjum z halą sportową i pływalnią

Zakończone
1 września 2014r. odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie nowo wybudowanego obiektu dydaktycznego. Ponad dwustu gimnazjalistów rozpoczęło naukę w nowoczesnym, spełniającym wysokie standardy kompleksie dydaktyczno- sportowym.
Promenada Rewa

Rozbudowa Promenady w Rewie

Zakończone
Inwestycja Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie to projekt o wartości ponad 1,5 miliona złotych dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W centrum miejscowości, wzdłuż ulicy Morskiej powstał trakt spacerowy oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej.
Aleja ludzi morza

Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Zakończone
W oparciu o środki unijne zagospodarowana zostanie prawa część ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach. Powstanie nowa utwardzona nawierzchnia, elementy małej...
Przystan rybacka Mechelinki

Przystań Rybacka w Mechelinkach

Zakończone
Nową inwestycją, która zmieniła obraz Mechelinek jest Przystań Rybacka z pomostem. Tworzy ją osiem budynków, wśród nich warsztatowo – socjalny, sprzedaży bezpośredniej, pięć boksów dla rybaków oraz wędzarnie...