Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zebranie Wiejskie w Pogórzu

  • kancelaria

Pogórze, dnia 16 marca 2018 r.          

 

OGŁOSZENIE

                         SOŁTYS WSI POGÓRZE                         

NA DZIEŃ

23 MARCA 2018r. /piątek/

GODZ. 18,00  

w Szkole Podstawowej w Pogórzu                  

 

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ omówienie harmonogramu budowy oświetlenia i ulic

2/ inwestycje oświatowe

3/ informacja nt. podziału sołectwa Pogórze na okręgi wyborcze

4/ sprawy bieżące

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

                                                                                     

                                                                                    SOŁTYS    

                                                                            /-/  Antoni Strzelec 

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter