Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Bieżące inwestycje gminne

  • kancelaria

Wśród bieżących mniejszych inwestycji, które niemniej jednak mają wpływ na codzienne życie mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa, zrealizowano w ostatnim czasie na prośbę mieszkańców oświetlenie przejścia dla pieszych w Dębogórzu przy ul. Zielnej.  

Rozpoczęto również budowę nawierzchni ul. Olchowej w Mostach. Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu wartość prac to ponad 700 tys. zł.

Końcem lipca br. otrzymaliśmy aktualizację „Koncepcji zaopatrzenia w wodę w Gminie Kosakowo”, dokument w którym znajdują się aktualne wyliczenia i prognozy poboru wody, co istotne są tam również ujęte wnioski i kierunki działań inwestycyjnych, które poprawią codziennie funkcjonowanie mieszkańców Gminy. Działania zmierzające do poprawy gospodarki wodnej gmina podjęła już w latach ubiegłych, jednak wskazane w koncepcji potrzeby wskazały podjęcie w ostatnich tygodniach  działania a kolejne decyzje zapadną na najbliższej sesji Rady Gminy Kosakowo.

Chcąc zabezpieczyć unikatowe walory naszej natury m.in. Rezerwat Mechelińskie Łąki wymieniono ogrodzenie skupisk mikołajka nadmorskiego, który ze względu na rzadkość występowania jest pod ochroną prawną.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter