Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Biuro Polityki Społecznej informuje

  • kancelaria

Biuro Polityki Społecznej informuje, iż od stycznia 2019r. ulega zmianie termin wypłat świadczenia wychowawczego. Nowy termin zostaje ustalony na 20-tego każdego miesiąca dla wypłat realizowanych na konto bankowe, a na 21-go każdego miesiąca dla wypłat realizowanych w formie gotówkowej. Jeżeli wypłata świadczenia przypada na dzień wolny od pracy – zrealizowana zostanie w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter