Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Czyste Powietrze – program dofinansowań w Gminie Kosakowo

  • kancelaria

W dniu wczorajszym tj. 3.10.br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne zorganizowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Ministerstwo Środowiska. Specjaliści Funduszu odwiedzili naszą Gminę i w przystępny sposób przybliżyli założenia oraz zakres wdrażanego na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze”. Podkreślili również wagę niskiej emisji , w tym jakości paliwa oraz urządzeń grzewczych dla społeczności lokalnej i rolę mieszkańców. Spotkanie otworzył Zastępca Wójta gminy Kosakowo p. Marcin Majek, zachęcając licznie przybyłych mieszkańców do skorzystania z oferty dofinansowań. Podczas spotkania został przedstawiony sposób ubiegania się o dofinansowanie lub pożyczkę do programu, w tym rejestracja, określone wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz jego zakres, jak również proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.

W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:

– z miejskiej sieci ciepłowniczej (węzły ciepła),

– gazem ziemnym lub LPG,

– olejem opałowym,

– elektrycznością (w tym pompy ciepła),

– biomasą,

– węglem.

W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+.

Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku.

Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na:

– docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,

– montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),

– montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).

Wnioski o dofinansowanie można już składać od dnia 19 września 2018 r.. Wnioski można składać do dnia 30 czerwca 2027 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk). W razie szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku: doradcy@wfos.gdansk.pl, 58-743-18-00.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem zachęcamy, przed rozpoczęciem ewentualnych robót lub dokonywania wydatków, do upewnienia się czy należą do kosztów kwalifikowalnych.

Informujemy, że zgodnie z projektem nie będzie możliwości dofinansowania inwestycji zakończonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ważne jest również przemyślenie zakresu modernizacji, który chcą Państwo wykonać, ponieważ na jeden budynek można złożyć tylko jeden wniosek.

Specjaliści Funduszu przestrzegali, że należy również pamiętać o konieczności przedstawienia wyboru najkorzystniejszej oferty (z minimum trzech ofert) wybranych elementów modernizacji, które zostaną zaakceptowane do realizacji w projekcie. Jak również o zwróceniu uwagi na opieraniu prac termomodernizacyjnych o standardy warunków technicznych, które będą obowiązywały od 2021 r.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, a byłyby zainteresowane programem zachęcamy do zapoznania się z wzorem wniosków oraz informacjami zasadami ubiegania o dofinansowanie na stronie https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze lub https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

Znajdują się tam też wspomniany na spotkaniu: portal beneficjenta zawierający aktywny wniosek oraz wszelkie potrzebne wzory  formularze i wytyczne dotyczące projektu.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter