Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

„Dobry Start”

  • kancelaria

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  To  jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Ważne! Świadczenie nie przysługuje dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówkę). Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same komórki, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wyprawkę na dziecko. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej – już od 1 lipca br. Jest to szybka i bezpieczna forma. Dzięki temu nie ma konieczności by stawiać się osobiście w Biurze Polityki Społecznej w Kosakowie.”

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter