Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Dofinansowanie Unijne na ścieżki rowerowe i przystań żeglarską w Gminie Kosakowo

  • kancelaria

           

  Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród znalazły się:

Wniosek Gminy Kosakowo z zakresu rozbudowy infrastruktury żeglarskiej oraz Wniosek partnerski w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych dla powiatów puckiego i wejherowskiego, gdzie Gmina Kosakowo jest jednym z partnerów.        

W ramach rozwoju infrastruktury żeglarskiej, Gmina Kosakowo planuje realizację w Rewie zadania pod nazwą: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.

Inwestycja zakłada: przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie w głąb morza, celem zwiększenia ilości miejsc cumowniczych dla żaglówek a także stworzenie zaplecza przystani sanitarnego oraz organizacyjnego do obsługi ruchu na pomoście. Planujemy  roboty budowlane i modernizacyjne.  W skład zadania wchodzi również oznakowanie i promocja inwestycji.

Gmina Kosakowo planuje przystąpienie do realizacji nowej inwestycji pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020, częściowo obejmującej infrastrukturę zrealizowanego w poprzednim okresie programowania projektu „Turystyczny Szlak północnych Kaszub – budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”, która zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą Gdynia i Puck.

W ramach planowanych działań w Gminie Kosakowo zakłada się: miejscową poprawę nawierzchni na fragmentach istniejących tras rowerowych, wyznaczenie nowych odcinków, utworzenie miejsc postojowych, oznakowanie tras rowerowych oraz ustawienie tablic informacyjnych.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter