Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Ekomarina

  • kancelaria

Wykorzystując położenie Gminy Kosakowo bezpośrednio przy Zatoce Puckiej naturalnym kierunkiem rozwoju są funkcje turystyczne a w szczególności sporty wodne takie jak żeglarstwo, windsurfing, kitesurfing, nurkowanie i inne. Pan Marek Lis zaszczepił w mieszkańcach wspaniałą ideę stworzenia ekologicznej mariny na łąkach na pograniczu Mostów i Rewy. Wzorem do naśladowania są podobne mariny zlokalizowane w Holandii. Gmina Kosakowo z wielkim uznaniem wsłuchała się w ten pomysł i zaczęła sukcesywnie stwarzać możliwości aby ten śmiały pomysł wprowadzać w życie.

W 2016 roku przystąpiono do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo. Wymagało to licznych uzgodnień między innymi z Urzędem Morskim czy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Po wielu rozmowach udało się uzyskać akceptację dla tego przedsięwzięcia. W efekcie w lutym 2017 roku Rada Gminy Kosakowo uchwaliła nowe studium Gminy Kosakowo.
W tym samym czasie rozpoczęto prace nad opracowaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu przyszłej Ekomariny.

W 2018 r. w powierzono Uniwersytetowi Gdańskiemu opracowanie analizy jakościowej korzyści i kosztów całego przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę podobne obszary w Holandii, Niemczech i Chinach. Stworzenie ekomariny w Gminie Kosakowo może w znaczący sposób wpłynąć na rozwój żeglarstwa i turystyki.

W 2018 roku przystąpiono do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obszaru Ekologiczno-Turystyczneg-Żeglarskiego Ekomarina w Gminie Kosakowo. Prace trwały kilka miesięcy, brali w nich udział przedstawiciele środowisk żeglarskich. W efekcie opracowano bardzo ambitny plan który będzie podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Będą tam takie funkcje jak miejsca postoju dla prawie 600 jednostek, bosmanat, część administracyjna, plac centralny z otoczeniem restauracyjno-gastronomicznym, zaplecze techniczne dla mariny, miejsce na szkolenia żeglarskie, tereny pod zabudowę usługową i mieszkaniową z dostępem do kanałów żeglugowych oraz bardzo dużo terenów zielonych i rekreacyjnych które sprawią że teren ten będzie idealnie współgrał ze środowiskiem.

Przedstawiamy dzisiaj Państwu koncepcję Ekomariny jako wizję rozwoju Gminy Kosakowo w przyszłości.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter