Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Energia z korzyścią dla mieszkańców

  • kancelaria

Wójt gminy Kosakowo uczestniczył w podpisaniu umowy o współpracy rynkowej między spółkami sektora ciepłowniczego PGE EC oraz OPEC , które odbyło się na terenie elektrociepłowni w Gdyni w dniu 6 marca br. Podpisaniu umowy towarzyszyli samorządowcy gmin i miast, których mieszkańcy mogą skorzystać na współpracy spółek w rozwoju sieci ciepłowniczych. Jej celem jest zwiększenie dostępności ciepła sieciowego i troska o środowisko naturalne oraz komfort życia mieszkańców. Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 milionów złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Do roku 2023 OPEC zaplanował realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 milionów złotych. Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i aktywną walkę ze smogiem.

 

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter