Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Hałas od lotniska a pozwolenia na budowę

  • kancelaria

Wobec nieprawdziwych informacji podawanych w portalach społecznościowych na temat rzekomych problemów z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę na terenie gminy Kosakowo z uwagi na hałas od lotniska Gdynia- Oksywie, informujemy : NIEPRAWDĄ JEST, ŻE STAROSTA PUCKI NIE WYDAJE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ  w strefie, gdzie może nastąpić przekroczenie hałasu od lotniska wojskowego. Wojsko zleciło wykonanie nowych badań hałasu od lotniska we wrześniu 2017r., w których wyznaczony został całkowity zasięg hałasu. Plany miejscowe sporządzane były w latach 2007-2012 i uwzględniają izolinie, które obowiązywały w dacie ich sporządzania. Położenie działek w strefie hałasu wiąże się z tym, że w nowych budynkach należy zastosować przegrody zewnętrzne (np. ściany, okna, drzwi) o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Takie zapisy znajdują się również w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i obowiązywały każdego kto występował o pozwolenie na budowę. Wszystkie plany uzgodnione zostały z wojskiem, również pod względem zasięgu hałasu od lotniska. W obszarze możliwych przekroczeń Starosta Pucki nie odmawia wydawania pozwoleń na budowę. Informację tę potwierdziliśmy dziś bezpośrednio w Starostwie Puckim.

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter