Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Harmonogram oświetlenia terenów publicznych gminy Kosakowo

  • kancelaria

Na sesji 9 lutego br. uchwalony został Harmonogram oświetlenia terenów publicznych gminy Kosakowo. Opracowanie zawiera trzyletni program inwestycyjny budowy oświetlenia.  Środki finansowe przydzielone w budżecie na realizację Harmonogramu podzielono na poszczególne sołectwa w zależności od liczby mieszkańców sołectwa uwidocznionej w ewidencji ludności na koniec 2016 roku. Założono, iż w każdym roku na cel przeznaczy się 300 tys. zł, jednakże zawarte w harmonogramie zestawienie stanowi wykaz priorytetów realizacyjnych i może ulec zmianie na skutek zmiany kosztów budowy punków oświetleniowych lub z innych ważnych przyczyn wynikających z realizacji wniosków sołeckich lub uchwał Rady Gminy. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.kosakowo.pl/ Dla mieszkańców/ Inwestycje/ http://gminakosakowo.pl/wpcontent/uploads/2017/02/harmonogram_oswietlenia.pdf

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Panel boczny

Centrum Sportowe Kosakowo 500+

Aktualności

Zaplanuj podróż

Szybkie uruchamianie