Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

I inauguracyjna sesja Rady Gminy Kosakowo

  • kancelaria

I inauguracyjna sesja Rady Gminy Kosakowo

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Kosakowo, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Słupsku I, odbyła się 22 listopada.

Zgodnie z ustawą, jej prowadzenie rozpoczął najstarszy wiekiem wybrany radny p. Józef Melzer. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie, a następnie w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Śliwińskiego radnego z Kosakowa, który w dalszej części prowadził obrady.

Na I inauguracyjnej sesji radni wybrali w głosowaniu tajnym także wiceprzewodniczącego Rady, którym został Adam Fajks radny z Pogórza.

Objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. Pan Marcin Majek na inauguracyjnej sesji złożył ślubowanie, podziękował ustępującemu Wójtowi p. Jerzemu Włudzikowi oraz zapewnił, że chce współpracować ze wszystkimi, którym dobro Gminy Kosakowo leży na sercu. Ze swej strony  zapewnił, że będzie realizować swój program wyborczy, a jego trzy priorytety to szkoła w Pogórzu i przedszkola, wodociągi i infrastruktura drogowa.

Na następnej sesji Rada Gminy powoła komisje, ustali ich składy i wybierze przewodniczących komisji, aby można było rozpocząć prace nad projektem budżetu Gminy na 2019 rok.

Obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy w zakładce Transmisja online z sesji Rady Gmin.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter