Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg Gminnych

  • kancelaria
  1. Za pierwszą kategorię odśnieżania dróg gminnych ustala się standard wykonania usługi w ciągu 2 godzin od stwierdzenia opadów śniegu lub występowania zjawisk powodujących śliskość, a szczególności:

– odśnieżenie jezdni na całej szerokości pasa drogowego,

– posypanie mieszanką piasku i soli (NaCl) przystanków autobusowych oraz odśnieżenie odcinków jezdni o pochyleniu > 4 %

– usunięcie gołoledzi na całym obszarze jej występowania

Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: drogi gminne stanowiące główne ciągi pętli komunikacyjnej.

  1. Standard drugiej kategorii odśnieżania dróg gminnych określa się jak dla pierwszej, z tym, że czas wykonania usługi, od stwierdzenia opadów śniegu, wydłuża się do 8 godzin.

Pozostałe drogi gminne zalicza się do II kategorii odśnieżania

  1. Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, place itp. uznaje się za standard trzeciej kategorii.
  2. Zarządca drogi sobie prawo do wskazywania miejsc wymagających natychmiastowej reakcji służb drogowych również na drogach niewymienionych w pierwszej kategorii odśnieżania. Takie wezwania będą miały jednak charakter interwencyjny i sporadyczną częstotliwość.

Telefony kontaktowe:

Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo PP MAJA Maria Bigott, tel. 781-911-112 • Rejon nr 3 obejmujący miejscowości Pogórze i Suchy Dwór PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, tel. 601-058-046• Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, tel. 505-059-120. Kontakt w Urzędzie Gminy: Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 58/660-43-37 lub 58/660-43-09, e-mail: gospodarka@kosakowo.pl.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter