Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Informacja RDOŚ dotycząca rzekomej podwyższonej śmiertelności ptactwa

  • kancelaria

Informujemy Państwa, iż w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Nasza Ziemia” dotyczącego  podwyższonej zdaniem Stowarzyszenia  śmiertelności ptactwa żerującego na obszarze zatoki Puckiej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku stwierdza … „Z analizy zdjęć nie wynika, aby przyczyną śmierci ptaków był kontakt z zanieczyszczeniami ropopochodnymi. Przyczyny śmiertelności mogą być różne, w tym również naturalne”.

Jak wskazuje RDOŚ „Stowarzyszenie Nasza Ziemia zgłosiło do tutejszego Organu swoje obserwacje, jednak nie udostępniło danych odnośnie liczby i gatunków stwierdzanych przez nich padłych ptaków ani żadnej dokumentacji fotograficznej”. ”Informacje przekazane przez Stowarzyszenie „Nasza Ziemia” dotyczące podwyższonej śmiertelności ptaków, nie znajdują potwierdzenia w innych kontrolach prowadzonych w obrębie Zatoki Puckiej.  W dniu 30.01.2019r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadzili oględziny w terenie. Obserwacja objęto odcinek strefy przybrzeżnej Mechelinki-Rewa wzdłuż linii brzegowej, a na całej długości sprawdzonego odcinka, stwierdzono 3 martwe ptaki (młodociany łabędź niemy, dorosła mewa śmieszka, szczątki nieoznakowanego ptaka wodnego). W trakcie bezpośrednich obserwacji nie stwierdzono martwych ryb. Ptaki obserwowane na wodzie nie wykazywały oznak osłabienia . Na powierzchni wody ani na plażach, wzdłuż linii brzegowej nie zaobserwowano widocznych zanieczyszczeń ropopochodnych ”.

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter