Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie

  • kancelaria

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOSAKOWIE

z dnia 12 września 2018 r.

Postanowieniem  Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia  11 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie powołana została

Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie w składzie:

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 września 2018r. Komisja wybrała ze swojego składu:

1/ Przewodniczącego Komisji Pana Krzysztofa Chorosia (tel. 511 982 998)

2/ z-cę przewodniczącego Komisji Panią Annę Klaudię Tryczyk (tel. 608 497 155)

Gminna Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 69, w sali posiedzeń, pok. Nr 108  na I piętrze, tel. 58 660 43 25.

Od dnia 13 września  do dnia wyborów 21 października 2018r. Komisja pełnić będzie dyżury w terminach:

– 13.09.2018r. –  w godz. 17-20

– 14.09.2018r. – w godz. 17-20

– 15.09.2018r. (sobota) – w godz. 10-14

– 17.09.2018r. – w godz. 17-24

– 24.09.2018r. – w godz. 17-19

– 26.09. 2018r. – w godz. 19-24.

lub w każdym dogodnym terminie po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym lub zastępcą Komisji.

                                                                             Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                      /-/  Krzysztof Choroś

 

 

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOSAKOWIE

z dnia 12 września 2018r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kosakowo i kandydatów na Wójta Gminy Kosakowo

 

  1. Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie przyjmuje listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Kosakowo i kandydatów na wójta wybieranych w wyborach zarządzonych na 21 października 2018r. w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy ul. Żeromskiego 69 (w sala posiedzeń, pok. Nr 108 na I piętrze, tel. 58 660 43 15).
  2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Gminy Kosakowo odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu 17 września 2018r. do godz. 24,00.
  3. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Kosakowo mogą być dokonane najpóźniej w dniu 26 września 2018r. do godz. 24,00.
  4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2 i 3 członkowie Gminnej Komisji Wyborczej przyjmować będą wg poniższego harmonogramu:

– 13.09.2018r. –  w godz. 17-20

– 14.09.2018r. – w godz. 17-20

– 15.09.2018r. (sobota) – w godz. 10-14

– 17.09.2018r. – w godz. 17-24

– 24.09.2018r. – w godz. 17-19

– 26.09. 2018r. – w godz. 19-24.

lub w każdym dogodnym terminie po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym lub zastępcą Komisji.

  1. Zgłoszenia powinny być doręczane do siedziby Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osobę przez niego upoważnioną.
  2. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych są umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 

                                                                             Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                          /-/  Krzysztof Choroś

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter