Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Monitoring gminy od nowa

  • kancelaria

Gmina Kosakowo rokrocznie poszerza obszar stałego monitoringu wizyjnego. W najbliższym czasie wprowadzone zostaną nowe procedury obsługi kamer gminnych. Głównym operatorem systemu będzie Straż Gminna w Kosakowie. Informacja o lokalizacji rejestratorów wizyjnych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Kosakowo.  Nowe procedury pozwolą na zabezpieczanie zapisów z kamer i przekazywanie ich upoważnionym organom na ich pisemny wniosek.  Zapisy z monitoringu będą mogły być wykorzystywane miedzy innymi w sytuacjach: konfliktowych np. bójek, niszczenia i przywłaszczania mienia, czy w sytuacja kryzysowych.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Panel boczny

Zaplanuj podróż

Szybkie uruchamianie