Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Nowe zadania gminy wybrane do dofinansowania unijnego przez PLGR

  • kancelaria

Miło nam poinformować mieszkańców, iż do dofinansowania ze środków unijnych, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wybrane zostały następujące inwestycje/przedsięwzięcia Gminy Kosakowo planowane do zrealizowania w 2018r. 

  • Skansen w Mechelinkach – budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – etap 1

Lokalizacja:  Miejscowość Mechelinki, w pobliżu przystani w Mechelinkach

Planowany zakres to: zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie terenu, umieszczenie i przystosowanie do ekspozycji eksponatów jak łódź i kotwica, utworzenie wystawy plenerowej złożonej tablic informacyjnych z kodami QR, urządzenie strefy komunikacyjnej oraz edukacyjno – rekreacyjnej o tematyce rybackiej, a także zieleni. Wnioskowana kwota dofinansowania: 300 000 zł;

  • Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie z zagospodarowaniem terenu  – etap 1, 

Lokalizacja inwestycji u nasady cypla rewskiego, bezpośrednio sąsiadująca z Krzyżem rewskim.

Przedsięwzięcie  polega na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-turystyczne, w tym: uporządkowanie terenu, roboty gruntowe; utworzenie z innowacyjnych antypoślizgowych nawierzchni ciągów spacerowych i placów wielofunkcyjnych, mała architektura. Zagospodarowanie tego terenu przyczyni się do odciążenia obszarów przyrodniczo cennych. Wnioskowana kwota dofinansowania: 300 000 zł.         

  • Mała publikacja Gmina Kosakowo z rybactwem w tle;

obejmująca przygotowanie oraz wydruk, małej publikacji promującej kwestie rybacko-morskie w Gminie Kosakowo w koncepcji „dawniej i dziś” (wersja papierowa, elektroniczna oraz umieszczenie jej na stronie internetowej Gminy  Kosakowo. Wnioskowana kwota dofinansowania: 8.503,05 zł.  

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter