Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Nowy Bosmanat w Rewie w budowie

  • kancelaria

Rewa to najpiękniejsza nadmorska miejscowość, która za sprawą jednej z najciekawszych bałtyckich form brzegowych- Mierzei zwanej Cyplem Rewskim (Szpërkiem), ciągnącej się w głąb morza na długość około 1 km oraz rozdzielającego nim bezpiecznym wodom Zatoki Puckiej i Gdańskiej jest bardzo atrakcyjnym miejscem do uprawiania sportów wodnych: żeglarstwa, windsurfingu i kitesurfingu.

Dzięki staraniom samorządu i środowiska żeglarskiego, ze wsparciem funduszy zewnętrznych jest obecnie realizowany w tym roku I etap projektu pod nazwą: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo –  przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa bosmanatu to odpowiedź na długo wyczekiwane wsparcie rozwoju infrastruktury żeglarskiej w Gminie Kosakowo. Istniejąca dotychczasowo zabudowa nie spełniała potrzeb prężnie rozwijającej się Rewy. Powstająca inwestycja zapewni odpowiednie zaplecze sanitarne i organizacyjne, które będzie ponadto dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozwoli w pełni wykorzystać potencjał społeczny, gospodarczy, kulturowy oraz krajobrazowy Gminy Kosakowo. 

Realizacja projektu stanowi nową jakość związaną z rozwojem branży turystycznej. Całość przedsięwzięcia nie tylko uzupełni, ale i rozszerzy sieć szlaków wodnych tej części Pomorza o nową infrastrukturę turystyki. Inwestycja zakłada: przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie w głąb morza, celem zwiększenia ilości miejsc cumowniczych dla żaglówek, a także stworzenie zaplecza sanitarnego oraz organizacyjnego przystani do obsługi ruchu na pomoście cumowniczym. 

Koszt wykonania to blisko 1,5 mln zł, natomiast koszt dofinansowania na całość projektu to 1 407 432,95 zł. Inwestycja zostanie zakończona we wrześniu tego roku.

Nasza nadmorska miejscowość jej atrakcje, nowe obiekty noclegowe i gastronomiczne oraz inwestycje sprawiały, że w ostatnich latach w Rewie zaobserwowaliśmy niezwykle dynamiczny rozwój przeobrażający dawną rybacką miejscowość w atrakcyjny dla turystów i mieszkańców nadmorski kurort.

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter