Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

OBWIESZCZENIE

  • kancelaria

Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID

na realizację inwestycji drogowej

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496, 1566), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku złożonego w dniu 28 marca 2018r. przez Wójta Gminy Kosakowo, w sprawie: wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i przebudowa ulic: Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza w m Pogórze”, na terenie działek ew. nr: 90/9, 106/10, 106/12, 77/4, 105/11, 89/23, 89/20, 89/21, 88, 78/96 (z podziału 78/8), 78/73, 72/12 (z podziału 72/11), 78/39, 78/76, 72/16, 62/3, 62/10 (z podziału 62/1), 54/2, 54/1, 50, 53/8, 52/17, 46/5 (z podziału 46), 45/5, 45/9, 45/10 (z podziału 45/6), 45/12 (z podziału 45/8), 44, 61/5 (z podziału 61), 71/17 (z podziału 71/3), 72/10, 78/68 w Pogórzu – jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo, obręb geodezyjny 00007 Pogórze.

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Pucku i Gminy Kosakowo, stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Pucku i Urzędu Gminy Kosakowo oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski             w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Kolejowej 7B w Pucku w dniach pracy urzędu od poniedziałku do środy, w godzinach 7:30 do 15:30, w czwartki                w godzinach 7:30 do 17:00 oraz w piątki 7:30 do 14:00 w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter