Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ś.p. Antoniego Pienczk

  • kancelaria

26 kwietnia br. w Gimnazjum w Kosakowie z inicjatywy Wójta gminy oraz Związku Piłsudczyków RP miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ś.p. Antoniego Pienczk. Uczczono w ten sposób pamięć mieszkańca Kosakowa, społecznika, lokalnego patrioty, który odpłatnie przekazał grunt z intencją budowy nowoczesnego obiektu –nowej szkoły wraz z Centrum Sportowym. W uroczystości uczestniczyli m.in. p. Teresa Pienczk z rodziną, przewodniczący Rady Gminy Marcin Kopitzki, wice wójt Marcin Majek, generał Związku Piłsudczyków RP Władysław Stanisław Śliwa wraz z przedstawicielami związku, m.in. radnym sejmiku Województwa Pomorskiego Jarosławem Biereckim, autor historii Gminy Kosakowo, który swą wiedzę w dużej mierze czerpał dzięki rozmowom z upamiętnianym, Zygmunt Miszewski, dyrektor Gimnazjum Marzena Korzeniewska wraz z gronem pedagogicznym oraz młodzieżą. Tablicę pamiątkową poświecił proboszcz parafii p.w. św. Antoniego w Kosakowie , ksiądz kanonik Jan Grzelak oraz ksiądz Infułat komandor Marian Pruchniak.

Antoni Pienczk urodził się 18 kwietnia 1929 r. w Kosakowie, w tym czasie był to powiat morski, w woj. pomorskim. Ukończył Szkołę Rolniczą w Wejherowie w czasie okupacji niemieckiej. Całe życie mieszkał i gospodarował w Kosakowie. Jego pracę na gospodarstwie przerwał rozkaz przymusowego wcielenia do służby wojskowej. Jako gospodarz uznany został za „element podejrzany”. Jak wielu mu podobnych trafił do batalionów górniczych. Ciężka praca w kopalni nie zraziła jednak syna „kułaka” do rzeczywistości, wręcz przeciwnie.

Całe swoje życie pracował na rzecz naszej Małej Ojczyzny, prowadził wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła i mleczarstwie. Był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, członkiem Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie w latach 1978-1982, przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo, wieloletnim radnym Powiatu Puckiego, przewodniczącym Koła Rolniczego Gminy Kosakowo, zasłużonym działaczem Spółdzielni Mleczarskiej Kosakowo oraz podkomendnym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczonym Honorową Odznaką Organizacyjną za zasługi dla Związku. Przez 28 lat należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, partii ruchu ludowego, który ma ponad stuletnią tradycję. Za swoją działalność został odznaczony oraz wyróżniony wieloma odznaczeniami spółdzielczymi i resortowymi, m.in. Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa, Honorową Odznaką Represjonowanych Żołnierzy Górników, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 26 maja 2016 roku. Człowiek, jak to opisał poeta Horacy, nie umiera cały. Słowa Horacego znajdują kolejne potwierdzenie: w postaci pamiątkowej tablicy w nowoczesnej szkole.

Przesłankami decydującymi o realizacji inwestycji były m.in. duży przyrost ludności w naszej Gminie, stale zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży uczącej się. W centrum gminy zbudowany został zespół obiektów, tworzących doskonałą bazę dydaktyczna, rekreacyjną oraz szerokie zaplecze sportowe.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Panel boczny

Centrum Sportowe Kosakowo 500+

Aktualności

Zaplanuj podróż

Szybkie uruchamianie