Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

OGŁOSZENIE

  • kancelaria

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kosakowo w miejscowościach Dębogórze, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Rewa, Suchy Dwór, informuje, że Uchwałą Nr 18/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy  i Chylonki” w Gdyni z dnia 4 grudnia 2017 roku zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Nr grupy Grupa taryfowa Rodzaj ceny/opłaty Jednostka Cena
 Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
1 Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe oraz na cele przeciwpożarowe Cena za dostarczoną wodę [zł/m³] 3,55
2 Odbiorcy wody na cele produkcji artykułów spożywczych Cena za dostarczoną wodę [zł/m³] 3,57
 Usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
1 Dostawcy ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe) Opłata za odbiór ścieków [zł/m³] 6,73

Do podanych cen netto zawartych w taryfie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2018r. do 9 czerwca 2018r. zgodnie z Ustawą   z dn. 27 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180).

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter