Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Punkty informacyjne

  • kancelaria

 

Szanowni Państwo

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej, a w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne, przedstawicieli sektora rybackiego oraz osoby fizyczne zamierzające uruchomić działalność gospodarczą/mikro, małe oraz średnie  zapraszamy na bezpłatne konsultacje.  Odbędą się one w dniu 12.01.2018 r.  w  godz. 8.00 -15.00 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69,  – sala  108,  I p.

Doradztwo zostanie przeprowadzone, przez Stowarzyszenie Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką (nr telefonu do Biura PLGR: 722 224 585)

w zakresie ogłoszonych konkursów w ramach:

Program rozwoju obszarów wiejskich 2014– 2020

Program operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020


UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter