Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Punkty informacyjne

  • kancelaria

 

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE GMIN POWIATU PUCKIEGO

Doradztwo w zakresie:

  • Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
  • Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR
  • Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa
  • Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

Harmonogram konsultacji:

– 18.04.2017 r w godzinach 8.00 – 15.30 w Urzędzie Miasta w Pucku ul. 1 Maja 13, sala 208 ( II piętro ).

– 20.04.2017 r w godzinach 8.00 – 11.00 w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy
ul. Stefana Żeromskiego 69, sala posiedzeń Rady,

– 20.04.2017 r w godzinach 12.00 – 15.30 w Starostwie Powiatowym w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5, pokój nr 8.

– 21.04.2017 r w godzinach 08.00 – 11.00 w Helu świetlica OSP (wejście od
ul. Morskiej)

– 21.04.2017 r w godzinach 12.00 – 15.30 w Urzędzie Miasta w Jastarni przy
ul. Portowa 24,

– 25.04.2017 r w godzinach 08.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy Krokowa przy
ul. Żarnowiecka 29

Punkty informacyjne

 

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Panel boczny

Centrum Sportowe Kosakowo 500+

Aktualności

Zaplanuj podróż

Szybkie uruchamianie