Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

WÓJT GMNINY KOSAKOWO ogłasza przetarg ustny publiczny

  • kancelaria

WÓJT GMNINY KOSAKOWO

ogłasza przetarg ustny publiczny

na samochód osobowy Łada NIVA, rok produkcji 2004

z wyposażenia Straży Gminnej w Kosakowie

 

Cena wywoławcza – 3.500 zł., postąpienie  con. 3% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018r. o godz. 9,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 350 zł. na konto Urzędu Gminy Kosakowo w Banku PKO Bank Polski SA                              nr 37 1020 1811 0000 0402 0311 6902.

Dowód wpłaty należy okazać organizatorowi w dniu przetargu przed rozpoczęciem licytacji.

Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli oferent (licytant), którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy kupna – sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie pięciu dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostały przyjęte będzie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

Samochód można oglądać w dni robocze w godz. od 8 – 10 na placu przy Straży Gminnej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2 C (za biblioteką).

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Informacji telefonicznej udzielają funkcjonariusze straży gminnej,

tel. 606 428 652, 696 486 517, 696 486 518.

 

                                                                                    

                                                                                                Wójt

                                                                                     /-/ Jerzy Włudzik

 

 

 

Kosakowo, dnia 5.04.2018r. 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter