Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zatrudnimy inkasenta opłaty targowej

  • kancelaria

Urząd Gminy w Kosakowie zatrudni od zaraz na umowę zlecenie inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo. Informacje pod nr tel.58 660 43 16.

 

 

OPŁATA TARGOWA

Informujemy, że Rada Gminy Kosakowo uchwalą Nr XIX/103/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku ustaliła dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo, od stanowisk wydzielonych dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na których prowadzona jest sprzedaż detaliczna i hurtowa, w zależności od rodzaju stanowiska

przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, ziemi na powierzchni do 4 m.kw. – 5 zł.  

przy sprzedaży z ław i stołów, ziemi na powierzchni powyżej 4 m. kw. – 15 zł.

przy sprzedaży z zadaszonego obiektu, samochodu dostawczego i ciężarowego, naczepy, przyczepy, platformy  lub innego środka transportowego – 20 zł.   

————————————-

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Nie ma znaczenia fakt w jakim miejscu sprzedaż jest dokonywana (nawet na prywatnym terenie nie jest wyłączony obowiązek uiszczenia opłaty targowej,  także za prowadzenie działalności handlowej na chodniku, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Opłatę targową pobiera się niezależnie od tego czy sprzedaż odbywa się na targowisku miejskim prowadzonym przez gminę, inną jednostkę zarządzającą targowiskiem, czy też na targowisku prowadzonym na terenie prywatnym.

Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki,  które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach (właścicieli gruntów, którzy prowadzą sprzedaż)

 Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach (nie dotyczy obiektów tymczasowych).

———————————————–

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z momentem dokonywania w danym dniu sprzedaży na targowisku. Jest to oplata dzienna.

Zwalnia się z opłaty targowej:

  • sprzedaż na jarmarkach i festynach promujących kulturę i twórców ludowych, w szczególności sprzedaż własnych prac artystycznych i rękodzieła ludowego oraz sprzedaż kwiatów ciętych, owoców i warzyw pochodzących z upraw własnych w ogrodach przydomowych,
  • sprzedaż kwiatów, wieńców i zniczy oraz podobnych wyrobów na wyznaczonych stoiskach przyległych do cmentarzy.

 

Opłatę targową pobiera inkasent, osoba legitymująca się upoważnieniem Wójta Gminy, z którą Wójt zawarł umowę cywilnoprawną na pobór inkasa. Pokwitowaniem zapłaty opłaty jest dowód z kwitariusza przychodowego, który jest drukiem ścisłego zarachowania.

—————————————-

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Panel boczny

Centrum Sportowe Kosakowo 500+

Aktualności

Zaplanuj podróż

Szybkie uruchamianie