ichwała nr ix-40-2011.pdf
nr ix-42-2011 zał1.1..jpg
nr ix-42-2011 zał1.2..jpg
nr ix-42-2011 zał2.1.jpg
nr ix-42-2011 zał2.2..jpg
nr ix-42-2011 zał3.1..jpg
nr ix-42-2011 zał3.2..jpg
uchwa+éy podj¦öte na ix zwyczajnej sesji rady gminy kosakowoôçž.pdf
uchwala nr ix-47-2011.pdf
uchwała nr ix-39-2011.pdf
uchwała nr ix-41-2011.pdf
uchwała nr ix-42-2011.pdf
uchwała nr ix-43-2011.pdf
uchwała nr ix-44-2011.pdf
uchwała nr ix-46-2011.pdf
uchwała nr ix-48-2011.pdf
załącznik do uchwały nr ix-39-2011.jpg