Uchwała VII-22-2011 z dnia 30 marca 2011 roku.pdf
Uchwała VII-23-2011 z dnia 30 marca 2011 roku.pdf
Uchwały podjete na VII nadzwyczajnej Sesji rady gminy Kosakowo.pdf