Uchwała podjęta na XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosa..pdf
uchwała nr XII(68(2011 z dnia 15 lipca 2011 roku.pdf
załącznik nr 2 do projektu uchwały-15.VII.pdf
zxałącznik nr 1 do uchwały XII(68(2011 z 15 lipca 2011.pdf