Uchwa+éy podj¦Öte na XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy KosakoÔÇŽ.pdf
Uchwala Nr XIII_69_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
Uchwala Nr XIII_76_2011 z dnia 31 sieprnia.pdf
Uchwala Nr XIII_80_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
Uchwala Nr XIII_86_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
Uchwała Nr XIII(84(2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku.rar
Uchwała Nr XIII_72_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
Uchwała Nr XIII_77_2011 z dnai 31 sierpnia.pdf
Uchwała Nr XIII_79_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
Uchwała Nr XIII_81_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
Uchwała XIII_75_2011.pdf
Uchwała XIII_78_2011.pdf
Uchwała XIII_82_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
Uchwała XIII_83_2011.pdf
Uchwała nr XIII_74_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
uCHWALA Nr XIII_73_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
uCHWAŁA NR XIII_70_2011 Z 31 SIERPNIA.pdf
uCHWAŁA Nr XIII_71_2011 z dnia 31 sierpnia.pdf
uchwała nr XIII(85(2011 z 31 sierpnia 2011 r.rar
załącznik do XIII(75(2011.jpg
załącznik do XIII(82(2011 z 31 sierpnia.pdf