Uchwaly podjete na XIV Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo.pdf
Uchwała Nr XIV_87_2011 z dnia 30 wrzesnia 2011 roku.pdf
Uchwała Nr XIV_91_2011 z dnia 30 wrzesnia.pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany.pdf
Zmiany do budzetu Gminy 2011.pdf
uCHWAŁA nR xiv_88_2011 Z DNIA 30 września.pdf