Uchwały podjęte na XXXIII Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo.pdf
XXXIII-81-2012.pdf
XXXIII-82-2012.pdf
XXXIII-83-2012.pdf
XXXIII-85-2012.pdf
XXXIII-86-2012.pdf
XXXIII-90-2012.pdf
uchwala nr XXXIII-84-2012.pdf
uchwala nr XXXIII-87-2012.pdf
uchwała Nr XXXIII-79-2012.pdf
uchwała nr XXXI-80-2012.pdf