Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LIX(206(2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r. ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX(55(94 - dot. nadania nazwy ul. Mickiewicza_.pdf PDF Document 922.6 KB
Uchwała Nr LIX(207(2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r. ws. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży_.pdf PDF Document 199.8 KB
Uchwała Nr LIX(208(2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r. ws. przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 109.9 KB
Uchwała Nr LIX(209(2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r. pomocy rzeczowej (...) w zakresie realizacji projektu p.n. ”Przebudowa układu drog. skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. K. Porębskiego_.pdf PDF Document 111.6 KB
Uchwała Nr LIX(210(2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018.pdf PDF Document 4.8 MB
Uchwała Nr LIX(211(2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r. ws. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia WPF gminy Kosakowo na lata 2018 – 2025.pdf PDF Document 2 MB
Uchwała Nr LIX(212(2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r. ws. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 164.4 KB
Uchwały podjęte podczas LIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dn. 9 sierpnia 2018 r..pdf PDF Document 128.7 KB
Załącznik do Uchwały Nr LIX(208(2018.pdf PDF Document 325.7 KB
Załącznik do Uchwały Nr LIX(209(2018.pdf PDF Document 1004.8 KB