Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LVIII(195(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej.pdf PDF Document 128.2 KB
Uchwała Nr LVIII(196(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. uchwalenia mpzp Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu_.pdf PDF Document 1.6 MB
Uchwała Nr LVIII(197(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. przygotowania projektu uchwały ustalającej Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury....pdf PDF Document 103.6 KB
Uchwała Nr LVIII(198(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. nadania nazwy ulica PERŁOWA w PIERWOSZYNIE_.pdf PDF Document 789.4 KB
Uchwała Nr LVIII(199(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 279(4 obręb Dębogórze.pdf PDF Document 147 KB
Uchwała Nr LVIII(200(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - dz. 1244(52 w Mostach.pdf PDF Document 107.1 KB
Uchwała Nr LVIII(201(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. zmiany Uchwały Nr XIII(57(2015 ustalenie siedziby kl IV-VI ze SP w Pogórzu do budynku Gimnazjum.pdf PDF Document 143.6 KB
Uchwała Nr LVIII(202(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018.pdf PDF Document 5 MB
Uchwała Nr LVIII(203(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia wpf gminy Kosakowo na lata 2018-2026.pdf PDF Document 3.6 MB
Uchwała Nr LVIII(204(2018 z dn. 27.06.2018 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem_.pdf PDF Document 5 MB
Uchwała Nr LVIII(205(2018 z dnia 27.06.2018 r. ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo za 2017 rok.pdf PDF Document 46 KB
Uchwały podjęte na LVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 27 czerwca 2018 r..pdf PDF Document 52.2 KB