Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XLII(68(2017 ws. zmiany Uchwały Nr XXXVIII(29(2017 (Umowy z Powiatem).pdf PDF Document 151.6 KB
Uchwała Nr XLII(69(2017 ws. podpisania porozumienia - sygnalizacja świetlna - Mosty.pdf PDF Document 173.3 KB
Uchwała Nr XLII(70(2017 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu za 2016 r..pdf PDF Document 1.6 MB
Uchwała Nr XLII(71(2017 ws. udzielenia absolutorium za 2016 rok.pdf PDF Document 136.1 KB
Uchwały podjęte na XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 czerwca 2017 roku.pdf PDF Document 86.7 KB