Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XLIX(116(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. nadania nazwy HIERONIMA DERDOWSKIEGO.pdf PDF Document 296.4 KB
Uchwała Nr XLIX(117(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. nadania nazw ALMERYJSKA i MADRYCKA.pdf PDF Document 297.9 KB
Uchwała Nr XLIX(118(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. nadania nazwy STANISŁAWA KULIŃSKIEGO.pdf PDF Document 300 KB
Uchwała Nr XLIX(119(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr IX(55(94.pdf PDF Document 298.4 KB
Uchwała Nr XLIX(120(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku ws. uchwalenia mpzp dz. nr 209(28, 209(29 i cz. dz. nr 209(30.pdf PDF Document 512.9 KB
Uchwała Nr XLIX(121(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku ws. mpzp nieruchomości położonych przy ul. Owocowej.pdf PDF Document 531.2 KB
Uchwała Nr XLIX(122(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie dz. 192(44, 192(55 i 192(56.pdf PDF Document 206.4 KB
Uchwała Nr XLIX(123(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Kazimierz.pdf PDF Document 208.7 KB
Uchwała Nr XLIX(124(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf PDF Document 298.8 KB
Uchwała Nr XLIX(125(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo..pdf PDF Document 423.2 KB
Uchwała Nr XLIX(126(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. przyjęcia rocznego programu współpracy.pdf PDF Document 552 KB
Uchwała Nr XLIX(127(2017 z dn. 30 listopada 2017 r. ws. ustalenia wys. stawek podatku od środków trans..pdf PDF Document 319.8 KB
Uchwała Nr XLIX(128(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku ws. zmian budżetu gminy Kosakowo na rok 2017.pdf PDF Document 6.4 MB
Uchwała Nr XLIX(129(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku ws. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia WPF.pdf PDF Document 2.9 MB
Załącznik do Uchwały Nr XLIX(116(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 752.9 KB
Załącznik do Uchwały Nr XLIX(117(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 609.8 KB
Załącznik do Uchwały Nr XLIX(118(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 571.6 KB
Załącznik do Uchwały Nr XLIX(119(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 1 MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX(120(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 443.7 KB
Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLIX(121(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 704.2 KB
Załącznik nr 1b do Uchwały Nr XLIX(121(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 589.4 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX(120(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 325.2 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX(121(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 323.8 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX(120(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 338.3 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX(121(2017 z dn. 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 336.6 KB
_Uchwały podjęte na XLIX Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 30 listopada 2017 roku.pdf PDF Document 191.1 KB