Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XXIV(23(2016 w sprawie konkursu ofert- wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach.pdf PDF Document 233.4 KB
Uchwała Nr XXIV(24(2016 w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.pdf PDF Document 740.1 KB
Uchwała Nr XXIV(25(2016 w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.pdf PDF Document 732.9 KB
Uchwała Nr XXIV(26(2016 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami.pdf PDF Document 361.5 KB
Uchwała Nr XXIV(27(2016 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 2016.pdf PDF Document 274.7 KB
Uchwała Nr XXIV(28(2016 ws. przystąpienia do mpzp- dom opieki Pierwoszyno.pdf PDF Document 278 KB
Uchwała Nr XXIV(29(2016 ws. zmiany WPF na lata 2016-2023.pdf PDF Document 2.7 MB
Uchwała Nr XXIV(30(2016 ws. zmiany budżetu na 2016 r..pdf PDF Document 6.4 MB
Uchwały podjęte na XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 21 kwietnia 2016 roku.pdf PDF Document 101.6 KB
załącznik do Uchwały Nr XXIV(26(2016- Gminny Program Opieki nad Zabytkami w Gminie-Kosakowo na lata 2016-19.pdf PDF Document 7.4 MB
załącznik do Uchwały Nr XXIV(27(2016 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 2016.jpg JPEG Image 800.1 KB
załącznik do Uchwały Nr XXIV(28(2016 ws. przystąpienia do mpzp- dom opieki Pierwoszyno.jpg JPEG Image 233.6 KB