Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr X(54(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.02.2019 r. ws. zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 104.6 KB
Uchwała Nr X(55(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.02.2019 r. ws. up. Wójta do podpisania um. dot. współdziałania z pow.Puckim.pdf PDF Document 200.7 KB
Uchwała Nr X(56(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.02.2019 r. ws. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin.pdf PDF Document 123.8 KB
Uchwała Nr X(57(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.02.2019 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 174.3 KB
Uchwała Nr X(58(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.02.2019 r. ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 204.9 KB
Uchwała Nr X(59(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.02.2019 r. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf PDF Document 168.8 KB
Uchwały podjęte podczas X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dn. 28 lutego 2019 r..pdf PDF Document 98.3 KB
Wyniki głosowania imiennego uchwał podjętych na X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lutego 2019 r..pdf PDF Document 259.2 KB