Strona główna forum Czat z Wójtem Czat z Wójtem 11.03.2013 Inwestycje PGNiG

Inwestycje PGNiG

Moderator: Wójt_Gminy_Kosakowo


Post Pn mar 11, 2013 6:06 pm
smutny_rolnik

Co PGNiG zrobiło dla mieszkańców gminy Kosakowo do tej pory że tak ślepo Pan zabiega o interesy tej spółki? Proszę wymienić!

Post Pn mar 11, 2013 6:34 pm

Posty: 1750
Postaram się kompleksowo odpowiedzieć na te pytania.

Podjęcie uchwały o studium gminy nie pozbawia żadnego właściciela władania jego gruntem (łąkami i pastwiskami). W dalszym ciągu i do końca każdy właściciel ma w ramach istniejącego prawa i przeznaczenia tych gruntów całkowitą swobodę władania nimi.

Teren objęty zmianą fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczący wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dotyczy terenów wzdłuż ulicy Rumskiej oraz terenów rolniczych (łąk i pastwisk) po stronie północnej kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki sanitarne z oczyszczalni ścieków "Dębogorze" do Zatoki.

Zakładane zmiany dotyczą 14 % powierzchni gminy, stanowiących tereny przemysłowe, rolnicze, drogi czy gazociąg. Występuje tam roślinność chroniona i siedliska przyrodnicze. Są tam skomplikowane warunki geotechniczne dla posadowienia budynków. Jest to obszar występowania torfów.

Ta wrzawa podyktowana jest pewnie chęcią zabudowy tego terenu, ale to jest przecież niemożliwe. Zabudowa takich terenów może prowadzić do osiadania, pękania ścian budynków i wymaga bardzo znacznych kosztów nie tylko budowy obiektów budowlanych, ale i dla Gminy z uwagi na koszty dróg dojazdowych i uzbrojenia terenu - w tak niesprzyjających warunkach fizjograficznych.
Skutkiem zainwestowania byłoby obniżenie zwierciadła wody co będzie negatywnym zjawiskiem dla zabudowy, z uwagi na osiadanie fundamentów jak i dla środowiska przyrodniczego prowadzące do degradacji terenu i zniszczenia roślinności na całym obszarze.

Tereny miedzy ulicą Rumska, a kanałem zrzutowym przeznaczone są pod funkcje przemysłowe , składowe oraz zakłady gazownicze. Funkcjonuje już tam ważna dla regionu, a i korzystna pod względem podatkowym dla gminy inwestycja. Zakłady produkcyjne czy składowe mogą funkcjonować na tym terenie nad kawernami. Kawerny jako inwestycja podziemna nie stanowią więc ograniczenia dla zainwestowania. Czemu blokować coś co nie stanowi ograniczeń właścicieli, a mieszkańcom da duże korzyści. Z podatków z podziemnych magazynów gazu można polepszyć infrastrukturę gminy.

W związku pokładami soli, które występują na terenie naszej gminy, a zlokalizowane pod łąkami i pastwiskami 10 lat temu rozpoczęto inwestycję podziemnych magazynów gazu w kawernach. Jest to zadanie rządowe (zaopatrzenie Polski północnej w gaz - bezpieczeństwo energetyczne). Nie uchwalając studium Rząd może rozpocząć realizację tego zadania Specustawą tzn. wejdzie na inwestycje (tak jak to zrobił z rurociągiem przechodzącym obok Kazimierza nie pytając się nikogo o zgodę. Tą decyzją uchwalenia studium a później miejscowych planów uchronimy właścicieli przed wejściem inwestycji bez zgody właściciela.

Post Pn mar 11, 2013 6:43 pm
smutny_rolnik

Panie Wójcie proszę odpowiedzieć co PGNiG zrobiło dla naszej gminy, mieszkańców? Konkrety? Niech Pan nie mydli!

Post Pn mar 11, 2013 6:56 pm

Posty: 1750
PGNIG będzie płacił bardzo wysokie podatki po napełnieniu kawern gazem. O ile pamiętam w pierwszym okresie będziemy otrzymywać 600tys. złotych rocznie, a docelowo ponad 1mln złotych. PGNIG wspiera także sport na terenie gminy oraz łoży fundusze na stypendia dla dzieci artystycznie uzdolnionych oraz opłaca wszelkiego rodzaju studia, opracowania plany dotyczące realizacji Podziemnego Magazynu Gazu.
Jeszcze raz zaznaczam, że nie wymyślił tych kawern wójt ani Rada Gminy. Jest to decyzja władz krajowych związana z bezpieczeństwem energetycznym kraju.


Powrót do Czat z Wójtem 11.03.2013

cron