👩‍🦱 𝗣𝗮𝗻𝗶 𝗝𝘂𝘀𝘁𝘆𝗻𝗮 𝗦𝗲𝗸𝗶𝗱𝗮-𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗶𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇 (𝟭/𝟮 𝗲𝘁𝗮𝘁𝘂) 𝗶
👨‍🦱 𝗣𝗮𝗻 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗺𝘆𝘀ł𝗮𝘄 𝗕𝘂𝗿𝗺𝗲𝗿 (𝟭/𝟮 𝗲𝘁𝗮𝘁𝘂)
𝗿𝗲𝘇𝘆𝗱𝘂𝗷𝗮̨ 𝘄 𝗽𝗼𝗸𝗼𝗷𝘂 𝗻𝗿 𝟬𝟰 𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝘇𝗲 𝗨𝗿𝘇𝗲̨𝗱𝘂 𝗚𝗺𝗶𝗻𝘆.
 
☎️ 𝗡𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁𝗼𝘄𝘆: 𝟱𝟴 𝟲𝟲𝟬 𝟰𝟯 𝟬𝟰
⏲️ 𝗚𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗷𝗲̨𝗰́: 𝗽𝗼𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗲𝗸 – 𝗰𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲𝗸, 𝘄 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗮𝗰𝗵 𝟬𝟴:𝟬𝟬 – 𝟭𝟯:𝟬𝟬
 
𝗣𝗿𝗼𝘀𝗶𝗺𝘆 𝗼 𝘄𝗰𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝗲 𝘂𝗺𝗼́𝘄𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲 𝘄𝗶𝘇𝘆𝘁𝘆 𝘇 𝗽𝗼𝘄𝗼𝗱𝘂 𝘇𝗮𝗺𝗶𝗮𝗿𝘂 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝘄𝘆𝘄𝗶𝗮𝗱𝘂 𝘄 𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗶𝗲.
 
Naszym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami (OZN) i ich rodzin w naszej gminie. Powołanie Pełnomocnika jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności OZN oraz zobowiązaniem do zapewnienia równości i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
𝗭𝗮𝗸𝗿𝗲𝘀 𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗻́:
 
✅ Ochrona praw OZN i zapewnienie, że są w pełni respektowane w różnych sferach życia.
✅ Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością, prowadzenie konsultacji dla OZN, wspieranie OZN w działaniach na rynku pracy, inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
✅ Pomoc w procesach ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego i materialnego (np. dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego), pomoc w wypełnianiu wniosków i odwołań do lekarzy orzeczników i ZUS.
✅ Organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat życia z niepełnosprawnością. Promowanie integracji społecznej i aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez różne inicjatywy i projekty.
✅ Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w celu dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb OZN oraz zapewnienia dostępu do transportu.
✅ Inicjowanie i wspieranie badań oraz analiz dotyczących sytuacji OZN.
✅ Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców w tym osoby starsze
do kontaktu z Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
🤝 𝗣𝗲ł𝗻𝗼𝗺𝗼𝗰𝗻𝗶𝗸 𝗼𝗸𝗮𝘇̇𝗲 𝘇𝗿𝗼𝘇𝘂𝗺𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲 𝘄 𝗰𝗼𝗱𝘇𝗶𝗲𝗻𝗻𝘆𝗰𝗵 𝘁𝗿𝘂𝗱𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗮𝗰𝗵 𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗽𝗼𝗺𝗼́𝗰 𝘄 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘆𝘄𝗮𝗻𝗶𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗼́𝘄 𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗮𝗻𝘆𝗰𝗵 𝘇 𝗻𝗶𝗲𝗽𝗲ł𝗻𝗼𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗮̨. 𝗣𝗿𝗼𝘀𝗶𝗺𝘆 𝗼 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁, 𝗮𝗯𝘆𝘀́𝗺𝘆 𝘄𝘀𝗽𝗼́𝗹𝗻𝗶𝗲 𝗺𝗼𝗴𝗹𝗶 𝗽𝗼𝗽𝗿𝗮𝘄𝗶𝗰́ 𝗷𝗮𝗸𝗼𝘀́𝗰́ 𝘇̇𝘆𝗰𝗶𝗮 𝗢𝗭𝗡 𝘄 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲𝗷 𝘀𝗽𝗼ł𝗲𝗰𝘇𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶. 🌟
 
#gminakosakowo #OZN #osobyzniepełnosprawnością #niepełnosprawni