„Złote i Diamentowe Gody” – Jubileusze 50-lecia i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W dniu 25.06.2024 r. w Restauracji „Kaszubska” w Kosakowie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszy 50 i 60 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego – „Złote i Diamentowe Gody”, które obchodziły pary małżeńskie z Gminy Kosakowo.

Długoletnie pożycie małżeńskie doceniane jest i honorowane przez Prezydenta RP „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji Jubilatów przyznanym medalem dokonała Pani Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc.

Uroczystość odbyła się w miłej i serdecznej atmosferze, w której udział wzięli: Wójt Gminy Kosakowo oraz Zastępca Wójta Gminy Kosakowo wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo, a także przedstawiciele sołectw, w których mieszkają Jubilaci.

Były gratulacje, życzenia, kwiaty, a Jubilaci wraz z odznaczeniami otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz kosz upominkowy.

Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa świętowały następujące pary:

 1. Krystyna i Marek Białowiejscy z Pogórza
 2. Barbara i Henryk Borowieccy z Pogórza
 3. Aleksandra i Krzysztof Głęboccy z Pogórza
 4. Teresa i Leszek Helbik z Pogórza
 5. Zofia i Andrzej Jaśniewscy z Kosakowa
 6. Jolanta i Józef Kobylańscy z Pogórza
 7. Ewa i Michał Kowalczyk z Suchego Dworu
 8. Daniela i Karol Kowalewscy z Pierwoszyna
 9. Maria i Zdzisław Kuberna z Mostów
 10. Emilia i Wojciech Kula z Dębogórza
 11. Gabriela i Stanisław Markowc z Mechelinki
 12. Ewa i Tadeusz Milewscy z Kosakowa
 13. Janina i Bogdan Pruszkowscy z Mostów
 14. Krystyna i Zdzisław Wesołek z Pogórza
 15. Urszula i Tadeusz Wantke z Kazimierza
 16. Jan i Alina Zwara z Pogórza

Jubileusz 60-lecia zawarcia małżeństwa świętowali Państwo Urszula i Władysław Ból z Pogórza

Dostojnym Jubilatom z okazji Jubileuszy składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele wspólnych lat.