W święto 1 listopada br., na terenie gminy Kosakowo zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Na ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy (od ul. Rumskiej do ul. Chrzanowskiego). Wyznaczony objazd do cmentarza komunalnego przez wieś Pierwoszyno ulicami: Żeromskiego, Kaszubską, Rumską, Rzemieślniczą oraz Chrzanowskiego. Zmiana organizacji ruchu dotyczyć będzie  również drogi powiatowej nr 1516G (ul. Szkolna) w Mechelinkach, polegająca na lokalizacji dodatkowego przystanku autobusowego.

Wyjątkowe zasady komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych 2020

Obsługa wzmożonego ruchu pasażerskiego związanego z tegorocznymi obchodami Wszystkich Świętych realizowana jest w warunkach szczególnych – w czasie pandemii koronawirusa, dlatego zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej są odmienne niż w poprzednich latach. Aby dojazd na cmentarz rozłożyć w czasie, dodatkowa oferta komunikacyjna obowiązuje już od 24 października do 8 listopada br.

30 października (piątek)

Na wszystkich liniach obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej. Autobusy linii 105 funkcjonować będą z podwojoną częstotliwością – co ok. 15 minut. Dodatkowe kursy będą wykonywane na trasie: Gdynia Redłowo – Kosakowo Cmentarz Komunalny. Odjazdy z Mostów i Mechelinek nie ulegają zmianie.

31 października (sobota) oraz 1 listopada (niedziela)

Na wszystkich liniach obowiązują SOBOTNIE rozkłady jazdy.

Linia 105 nie funkcjonuje w te dni. Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie zapewniają autobusy linii C05 funkcjonujące w godz. ok. 7 – 19, z częstotliwością 5-10 minut.

Ze względu na konieczność zapewnienia przestrzegania wszelkich procedur związanych ze stanem epidemicznym oraz w celu jak najszybszego dowiezienia pasażerów, linia C05 posiadać będzie ograniczoną liczbę przystanków, a pracownicy ZKM dbać będą o to, aby nie było w autobusach tłoku.

 Linia C05 zatrzymywać się będzie wyłącznie na przystankach:

  • w kierunku Cmentarza w Kosakowie: Wzgórze św. Maksymiliana SKM, Armii Krajowej, Gdynia Dworzec Gł. PKP – Morska, Morska – Estakada, Obłuże Centrum, Żeliwna, Pogórze Dolne, Pogórze Górne, Kosakowo – Urząd Gminy i Kosakowo Cmentarz Komunalny;
  • w kierunku Śródmieścia Gdyni: obowiązują przystanki w rejonie Cmentarza Komunalnego i następnie od Urzędu Gminy w Kosakowie, wszystkie przystanki.

Wobec braku linii 105 dojazd do Gminy Kosakowo zapewniają:

  • linia 173 funkcjonująca na stałej trasie w godz. 9-17 z częstotliwością 20 minut;
  • linia 905 funkcjonująca w relacji: Kosakowo Urząd Gminy – Pierwoszyno – Mosty – Mechelinki (z zajazdem do Złotych Piasków)

Autobusy linii zastępczej 905 zapewnią dojazd z Mostów do „starego” cmentarza w Kosakowie.

Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusach linii C05, 146 lub 173 uprawniają do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży przez 120 minut od skasowania. Analogiczna zasada obowiązywać będzie przy przesiadkach z linii 905 na C05, 146 lub 173.

2 listopada (poniedziałek)

Na wszystkich liniach obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej. Autobusy linii 105 funkcjonować będą z podwojoną częstotliwością – co ok. 15 minut. Dodatkowe kursy będą wykonywane na trasie: Gdynia Redłowo – Kosakowo Cmentarz Komunalny. Odjazdy z Mostów i Mechelinek nie ulegają zmianie.

3 – 6 listopada (wtorek – piątek)

Na wszystkich liniach obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

7 i 8 listopada (sobota i niedziela)

 Autobusy linii 105 funkcjonować będą z podwojoną częstotliwością – co 15 minut. Dodatkowe kursy będą wykonywane na trasie: Gdynia Redłowo – Kosakowo Cmentarz Komunalny. Odjazdy z Mostów i Mechelinek nie ulegają zmianie.

Przez cały okres Wszystkich Świętych, tj. od 24 do 30 października oraz od  2 do 8 listopada, aby zapewnić komfort podróży w trakcie pandemii, na linii 105 eksploatowane będą autobusy przegubowe. Ze względu na brak miejsca bezpiecznego postoju na pętli w Mechelinkach, autobusy będą kończyć bieg przed wjazdem na pętlę w Mechelinkach, ok. 100 m. bliżej Mostów. Przystanek początkowy nie ulega zmianie.

Cmentarze czynne całą dobę

Nowe zasady na okres Wszystkich Świętych wprowadza też Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni. Od 31 października do 2 listopada cmentarze komunalne będą otwarte przez całą dobę.

Od 30 października do 2 listopada, w związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodem na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).

Do 29 października i po 2 listopada – osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze komunalne w dni powszednie w godz. 8.00-10.00.

Zezwolenia na roboty budowlane na gdyńskich cmentarzach komunalnych będą wydawane do 26 października (wjazd do 29 października).

31 października biura ZCK przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie będą czynne dla interesantów w godz. 8.00-15.00.

Na stronie www.zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób zmarłych pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych oraz zgłoszenie chęci opłacenia miejsca grzebalnego.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju. ZCK prosi o stosowanie na terenie cmentarzy masek ochronnych i zachowanie dystansu społecznego.