9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej, formalnie nazywany Dniem Europy, w którym świętujemy pokój i jedność w tej części świata.

9 maja 1950 roku miało miejsce ustanowienie Planu Schumana zakładającego, że europejska jedność jest kluczem do utrzymania pokoju. Przyczynił się on do podpisania traktatu paryskiego, a w następstwie do zawiązania się Unii Europejskiej. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) w swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w dniu 9 maja 1950 r. zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która miała na celu uniemożliwienie wybuchu nowej wojny. Wspólne interesy krajów należących miały być tajemnicą sukcesu. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Rok później podpisano traktat powołujący do życia tę instytucję. Plan Schumana uważa się za początek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

 

Przy tej okazji, warto przypomnieć kilka faktów. Unia Europejska posiada własne symbole, do których należą:

  • flaga europejska – dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle;
  • hymn Europy – „Oda do radości”: finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena;
  • Unia posiada również swoją walutę – euro, oficjalną w 19 z 27 państw członkowskich UE. Została wprowadzona w 2002 r. po trwającym ponad 40-letnim okresie przygotowań.

 

Imprezy towarzyszące obchodom Dnia Europy mają charakter informacyjno-edukacyjny, przybliżają wiedzę o Europie, jej kulturze i wewnętrznych powiązaniach.