Planowane w dniu 31 sierpnia i 1 września br. zamknięcie ruchu na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie zostało odwołane.
Całkowite wstrzymanie ruchu nastąpi 7 i 8 września br. Do tego czasu utrzymana zostanie organizacja ruchu wprowadzona na czas budowy tj. ruch jednostronny w kierunku od ul. Chrzanowskiego do ul. Rumskiej.