11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów, gdy ziemie polskie były pod kontrolą Austrii, Prus oraz Rosji. 

Święto Niepodległości jest szczególnie ważne dla Polaków przypomina nam, że staliśmy się suwerennym państwem, z możliwością rozwoju kultury, tradycji i demokratycznych wartości.

Niepodległość dała Polakom możliwość działania na arenie międzynarodowej, reprezentowania swoich interesów i rozwijania stosunków z innymi państwami. Polska mogła zyskać niezależność w prowadzeniu swojej polityki zagranicznej i podejmować decyzje dotyczące swojego losu zgodnie z interesami narodowymi.

Wreszcie, odzyskanie niepodległości miało ogromne znaczenie dla tożsamości narodowej i ducha Polaków. Była to potężna dawka nadziei, która wzmocniła dążenia do wolności, demokracji i sprawiedliwości społecznej. Polacy czuli, że są częścią suwerennego narodu, mogą budować swoją przyszłość i przekazać niepodległość kolejnym pokoleniom.

Dzień ten obchodzony jest tradycyjnie w Polsce w różnorodny sposób, odbywają się uroczystości składania kwiatów pod pomnikami poległych bohaterów, zgromadzenia, przemówienia i patriotyczne manifestacje. To okazja do uhonorowania bohaterów walk o niepodległość, refleksji nad historią Polski oraz celebrowania współczesnej niezawisłości państwa.

Święto Niepodległości jest również okazją do wyrażenia jedności narodu i dumy z polskiego dziedzictwa. To czas, w którym Polacy wspólnie świętują i oddają hołd tym, którzy walczyli i poświęcili swoje życie dla niepodległości i wolności kraju.