Cztery z dziesięciu sołectw gminy Kosakowo świętują w tym roku w szczególny sposób. 23 kwietnia przypada 800. rocznica pierwszej wzmianki historycznej o Mostach, Pierwoszynie, Kosakowie i Dębogórzu (w takiej kolejności zostały wymienione w dokumencie księcia pomorskiego Świętopełka II, w którym nadał on północną część Kępy Oksywskiej cystersom z Oliwy). 

Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom gminy Kosakowo życzymy wszystkiego co najlepsze!