Z okazji dzisiejszego święta Sołtysom gminy Kosakowo składamy najserdeczniejsze życzenia oraz kierujemy słowa podziękowania za zaangażowanie, trud i codzienną pracę na rzecz rozwoju sołectw, a zarazem całej społeczności gminy.

Życzymy Paniom i Panom sołtysom sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, wszelkiej pomyślności w działalności sołeckiej, zadowolenia z wykonywanych obowiązków, a także optymizmu, zdrowia i siły na każdy dzień. Niech zadania realizowane na rzecz społeczeństwa przynoszą poczucie satysfakcji i dumy. 

Drodzy Sołtysi – wszystkiego najlepszego!