Szanowni Państwo!

Dobiegają końca prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040. Projekt strategii powstał m. in. w oparciu o przeprowadzoną ewaluację oraz analizy, wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców, wnioski pochodzące ze spotkań warsztatowych z udziałem środowisk lokalnych.

Przygotowany projekt dokumentu jest efektem prac samorządu gminy Kosakowo, przedstawicieli instytucji publicznych, mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji społecznych, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.

W ramach konsultacji społecznych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie uwag oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040, poprzez wypełnienie i odesłanie ankiety konsultacyjnej na adres: boi@kosakowo.pl, do 6 grudnia 2020 roku do godziny 23.59.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040, stan na dzień 12.11.2020 r.

ankieta konsultacyjna

Prezentujemy również opracowane w ramach prac nad projektem strategii: Ewaluację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2020 oraz Diagnozę społeczno-gospodarczą 2015-2019 dla Gminy Kosakowo. Raporty z ewaluacji oraz diagnozy nie podlegają konsultacjom społecznym.

Ewaluacja-Strategii-Kosakowo-2020-11-12

Diagnoza-Społeczno-Gospodarcza-Kosakowo-2020-11-12