Dzień ten został ustanowiony przez Klub Gaja na pamiątkę przyjęcia przez polski Sejm Ustawy o ochronie zwierząt, a stało się to właśnie 22 maja 1997 roku. Ustawa ta była pierwszym aktem prawnym w Polsce, który regulował postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi. Obchody tego święta mają na celu przypomnienie wszystkim ludziom o prawach zwierząt, przede wszystkim do godnego życia, bezpieczeństwa i wolności. Nikt nie ma wątpliwości, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Chociaż na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego zwierzęta nie mają praw, gdyż nie posiadają zdolności do czynności prawnych, podlegają one prawnej ochronie, co oznacza, iż niektóre działania człowieka w stosunku do zwierząt są uznawane za czyny zabronione i są karalne.

Pamiętać musimy również o tym, że posiadanie zwierzęcia nie tylko przynosi wiele radości i satysfakcji, ale także obowiązków. Zobowiązuje ono właściciela zwierzęcia do dbania o środowisko. Sprzątanie po psie to nie tylko przejaw dobrego wychowania i kultury osobistej, ale też przestrzegania prawa.

Sprzątanie nieczystości po psie jest obowiązkiem opiekuna czworonoga. Każdy kto zlekceważy ten obowiązek, naraża się na mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Nie wstydźmy się być świadomymi i kulturalnymi przewodnikami psów. Jeśli wychodzimy na spacer z czworonogiem, weźmy ze sobą woreczek i użyjmy go. Edukujmy też innych. Jeśli jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy inny właściciel nie sprząta po swoim pupilu, kulturalnie i spokojnie zwróćmy uwagę i zaproponujmy woreczek. Być może w ten sposób okolica, w której mieszkamy będzie czystsza, zmniejszy się ryzyko zakażenia chorobami, nie tylko dla twojego psa, ale też dla twojego dziecka i ciebie.