Z tej okazji w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo, jak i własnym pragnę złożyć naszym stróżom prawa serdeczne życzenia, a także podziękować za troskę o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Kosakowo. Zaangażowanie w zapewnienie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Kosakowo zasługują na słowa uznania. Doceniam profesjonalizm podejmowanych działań oraz gotowość do niesienia pomocy na każde wezwanie. W tym wyjątkowym dniu pragnę życzyć sukcesów zawodowych, a także satysfakcji w odpowiedzialnej służbie na rzecz społeczeństwa. – wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.